sâmbătă, 30 aprilie 2011

EXPERIENŢE MISTICE

PRIMĂVARĂ ÎN OAZA PĂCII


            Suntem din nou la Oaza Păcii, Marijanska Zajednica, „Oaza Mira” Bijakovici – fondată în Italia de către părintele Gianni Sgreva, mistic al Patimilor, în 1988. (Adresa este: Comunita „Oasi della Pace” Post Restante, 88266, Medjugorje MO, via Split CROATIE).

            De la gazdele noastre pornim pe şosea  şi coborând spre stânga, mergem pe un drum care coteşte din şosea pe o cărare pietruită, ajungând în faţa unui gard din fier forjat străjuit de două altare din piatră. Pe cel din stânga este sculptat Sfântul Iosif cu Pruncul Isus în braţe, iar pe  postamentul (altar) din dreapta Sfântul Arhanghel Mihail cu o pereche superbă de aripi albe, cu o suliţă în braţe, ucigând un balaur care se află sub picioarele sale. Arhanghelul are îmbrăcăminte de luptă, cu pieptar din zale. Balaurul pare o pasăre uriaşă preistorică, cu gheare şi aripi.

joi, 28 aprilie 2011

LITERATURA DIASPOREI ROMÂNEŞTI: ELENA BUICĂ, „LUMINIŞURI”

ELENA BUICĂ, „LUMINIŞURI” – Editura Anamarol, Bucureşti, 2011

 “LUMINIŞURI” – CU GÂNDUL ŞI SUFLETUL SPRE ROMÂNIA

Autor: Scriitor-compozitor Marin Voican-Ghioroiu

În faţa mea se află un volum de excepţie – „LUMINIŞURI” al distinsei prof. Elena Buică, o autoare prolifică (fiind a cincea carte publicată în doar câţiva ani) care prin măiestria condeiului mă poartă prin locuri exotice, peste ţări şi mări, dar inima i-a rămas acolo unde a văzut lumina zile, comuna Ţigăneşti din Telorman. Fiindcă am avut onoarea şi fericirea s-o cunosc anul trecut, mi-am zis că trebuie să aflu cât mai multe despre cea care, cu zece ani în urmă, pleca să-şi urmeze fiica în Canada, ţara unde trăieşte, scrie şi se bucură alături de cei dragi, şi deschizând la pagina 145 dau de „Nebuniile tinereţii” din care constat că formarea Elenei ca om a avut loc sub impulsul unui elan generos cu dăruire de sine şi a iubirii neţărmurite pentru semeni. Sinceră în destăinuiri, aflu că înţelepciunea a căpătat-o după ani buni de muncă, studiu, căutări, încercări, eşecuri (pierderea soţului), şi iar a luat totul de la capăt până lustruirea pietrei preţioase a capătat strălucirea de sine, iar împlinirea i-a venit ca un cadou pe care-l aştepţi de sărbători, o încununare a zilelor şi nopţilor petrecute la masa de scris pentru editarea „Cărţii vieţii”. Descrierile locurilor pe unde au purtat-o paşii ne-o arată ca pe o fiinţă sensibilă şi iubitoare de frumos.

luni, 25 aprilie 2011

EXULTATE! JUBILATE! ALELUIA!

LITANIE DE BUCURIE ŞI SLAVĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU

„Eu sunt Învierea şi Viaţa, cine crede în mine nu va muri nicicând”.                  (Ioan 11,25)

Bucură-te pământule, atins de tălpile sfinte ale Maicii şi ale Fiului său Unul Născut,
                       Slavă ţie!
Bucură-te Soare înveşmântând feciorelnicul trup al Maicii lui Dumnezeu, Slavă ţie!
Bucură-te tu, lună argintie poposind pe gleznele Maicii,  Slavă ţie!
Bucuraţi-vă luceferi şi stele, diadema neprihănirii, cunună aleasă pe fruntea Fecioarei,                                Slavă vouă!
Bucură-te aer hrănind respirarea celei mai Sfinte Mame Fecioare, Slavă ţie!
Bucură-te Cer cu toţi îngerii şi sfinţii, în care locuieşte neasemuita Regină, Slavă ţie!
Bucură-te Împărăţie veşnică a lui Dumnezeu, locuită de Maica tuturor îngerilor,
Slavă ţie!   
Bucură-te lacrimă vie alunecând pe obrazul neprihănit al Fecioarei, Slavă ţie!
Bucură-te flacără aprinzând candela curăţiei în sufletul Fecioarei, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă sfinţilor păstrând loc în cugetul inimii voastre pentru Maica lui Dumnezeu,
                                Slavă vouă!
Bucuraţi-vă sfinţilor păzitori, învingând orice prilej de ispită,  Slavă vouă!
Bucuraţi-vă neamuri şi seminţii împrăştiate pe întreg pământul, plecaţi-vă genunchiul în faţa Maicii şi Fiului,    
                                Slavă vouă!
Bucuraţi-vă făpturi pământene, bucuraţi-vă feţe alese de sfinţi, bucuraţi-vă fecioare martire şi mucenici rămaşi drepţi în credinţă,        Slavă vouă!
Bucuraţi-vă  miei ai turmei pentru Păstorul cel Milostiv, care-i aduce la staul pe cei rătăciţi,                            Slavă vouă!
Bucură-te Sfântă Cruce, căci prin lemnul tău prin care a fost răstignit Mielul Neprihănit, ne-ai adus mântuirea,                Slavă ţie!
Bucură-te LUMINĂ PASCALĂ coborâtă din cer să vesteşti Învierea Domnului nostru,
                                Slavă ţie!
Bucură-te Pace a lui Iisus, căci, punând capăt vrăjmăşiei şi urii, ai unit inimile,
                                Slavă ţie!
Bucură-te Lăcaş şi Templu al Duhului Sfânt primind în chip vrednic Trupul şi Sângele Domnului nostru,                        Slavă ţie!
Bucuraţi-vă oameni, cu bucuria feţelor alese de sfinţi şi părinţi, pentru Lumina poposind în sufletul vostru,                    Slavă ţie!
Bucuraţi-vă păgânilor şi păcătoşilor pentru unica şansă de a vă mântui în Hristos, prin mijlocirea Maicii Milei,                    Slavă vouă!
Bucuraţi-vă, voi care mai aveţi timp să vă întoarceţi la pocăinţă,
                                Slavă vouă!

SONETE LUMINATE

Eu casa am umplut-o cu lumină


Eu casa am umplut-o cu lumină
aşa cum umpli c-un căuş un râu;
să ne albim de pulberea de tină
cum dropia-n seminţele de grâu.

Am alungat şi umbrele-nserării
ce se lungeau diforme prin pereţi
ne furişăm la marginea uitării
ca fluturii în preajma lămpii – beţi.

A fost o zi, o zi cu lună plină
de vorbele căzute dintr-un vers;
păşeam stingheră-n raiul de nevină
am ezitat, apoi cuvântu-am şters.

Cuvântu-acela magic, cu aldină,
din casa scufundată-n lună plină.

sâmbătă, 23 aprilie 2011

ALTER CHRISTUS: LUMINI CRUCIFICATE

În puţinătatea lutului său, omul, aflat în întunericul veacului, tinde să ignore Lumina. Lumina răstignită, Lumina care trece prin Cruce. Şi când îşi aduce aminte de ea, din întunecat, sufletul său devine senin, proiectându-şi razele binefăcătoare asupra celor din jur. Această rafinărie nevăzută strecoară aerul prin propriile filtre lăuntrice. Iar ceea ce rămâne după această rânduială e  cuvântul  înseninător care te îmbunătăţeşte, e Lumina cea adevărată din Lumina cea pururi aprinsă. E chiar sursa care ne ţine. Chiar dacă e o lumină suferindă, crucificată, căzând pe chipul Mântuitorului în agonie.

Lansari de carte in Galati

EVENIMENTE ÎN PREAJMA PAŞTELUI: LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “V.A.Urechia” GALAŢI, au avut loc: mai multe Lansari de carte...

Sub genericul : Întâmplări de sfârşit de săptămână... titrăm din anunţurile site-ului: DIN ŞI DESPRE GALAŢI:

  • Joi, 21 aprilie 2011, la ora 17.00, la sediul centra al Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaţi, sala “Mihai Eminescu” au loc lansările unor volume ale autorilor Cezarina Adamescu, Speranţa Miron, Ionel Jecu şi Virgil Costiuc.
În cadrul acestei manifestări culturale de largă participare, CEZARINA ADAMESCU a lansat trei volume: “Prilej de aproape – Editura Arionda, Galaţi, “Dumnezeu la prima vedere”, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi şi albumul de fotostihuri “Chipuri sufleteşti” – Editura Sinteze, Galaţi, 2010.
Poeta a citit un microeseu pascal intitulat: “CLIPA CÂND TIMPUL DEVINE LUMINĂ” – şi un poem spiritual: “TRIUMFUL VIEŢII ASUPRA MORŢII”.

marți, 19 aprilie 2011

INTRARE ÎN PATIMI

-psalm de răscruce-
CEZARINA ADAMESCU

Împacă-mă cu mine, Isuse,
în odihnă cu sufletul meu
să trăiesc,
că mi-au slăbit puterile duhului
şi nu mai pot să mă birui de patimi.

Iartă-i pe toţi potrivnicii
aşa cum şi eu mă strădui să-i iert,
şi îndură-mă
că m-am împotrivit lor
cu osârdie.

Doar Tu Doamne,
ai căderea să judeci fiinţa,
ajută-mă şi mă eliberează
de patima deznădejdii şi urii
că om slab sunt şi mă las pradă lor
până la deznădejde...


vineri, 15 aprilie 2011

Cărţile mele: "ACUM ŞI ÎN CELE DIN URMĂ"

MĂ ROG CU INIMA

R : Mă rog cu inima, Isuse Cristoase
La Tine şi la Maica Ta!

Doamne, câte prilejuri mi-ai dat de iubire
Rugându-mă Ţie şi maicii Tale cu inima.
Mi-ai revărsat pe creştet belşug de haruri
Şi m-ai înălţat deasupra ispitelor.

În acest timp de rugăciune şi pocăinţă
Mi-am unit cu Isus truda şi pătimirile.
Am urmat răbdător Calea Crucii de suferinţă
Şi am primit în Duh stigmatele Domnului.

Am pus mâna pe lemn precum cirenianul
Şi ţi-am şters faţa cu năframa dragostei.
Am fost alături de Maica la răstignire
Am plâns şi-am jelit lângă lemnul cel verde.

Primeşte-mă alături pe Drumul Golgotei
Tu care mi-ai oferit iubirea şi încrederea.
Nici o dovadă nu e mai bună, Doamne,
Decât că m-ai ales frate de cruce…

marți, 12 aprilie 2011

STIHUIRI ÎN STANŢE NIPONE

CEZARINA ADAMESCU
FERVORI DE APRILIE

Floarea de vers

O floare de vers
înmiresmează-n culoare
întreg Univers.


Sora mea

Patimă, tu,
vieţuind în trup
încă dinainte
de naştere!Exişti


Patimă
între suflet şi trup
invizibilă
cratimă!

vineri, 8 aprilie 2011

Cărţile mele: "POVESTEA FIULUI PRIBEAG"

-istorisiri biblice versificate-
Editura ARIONDA, 2006
Desenul copertei: „Fiul Risipitor” după Murillo
ISBN (10): 973-8349-18-4, ISBN (3): 978-973-8349-18-6
MOTO:

Unde pleci prietene, să duci solie?
În ţara de peste apă, în ostrovul din aer,
în tărâmul de dincolo de pământ?
Unde porneşti să semeni, dar ce să culegi
în tărâmurile alterne,când nuferii, vântul şi lutul
sunt numai în tine, surpate adânc,
iar dintre hotarele tale cum oare să ieşi, încotro?”

(Alexandru MIRAN)
 
Continutul cartii se poate citi aici>>>>>

miercuri, 6 aprilie 2011

Cărţile mele: "99 DE ANOTIMPURI FĂRĂ NICHITA"

Spune-mi că  n-ai plecat
de tot,
la Domnul tău Sabaot
că o aripă măcar ţi-a rămas
într-un cuib de pripas
măcar – diafană –
o pană,
să scrileji cu ea
infinitul
din carne de stea…

duminică, 3 aprilie 2011

Cărţile mele: Alena, prinţesa tristeţilor albe

Alena, prinţesa tristeţilor albe

poveste poematică –


GALAŢI
August 2008
CUVÂNT DE-NCEPUT SPUS ÎNTR-UN MINUT


Povestea pe care vreau să ţi-o spun, copile, nu se află-n cartea de citire. Nu se află nicăieri pe pământ, decât la mine-n cuvânt.
Şi-o să rog vântul să nu mi-o zboare, fiindcă am cules-o din Soare.
Povestea mea e ca o jucărie, pe care-o găseşti într-o casă de hârtie.

vineri, 1 aprilie 2011

Cărţile mele: "Vă scriu în genunchi"

Vă scriu în genunchi. Galaţi : Sinteze, 2009. 150 p.

Abisul credinţei

Bat timpul cu genele.
De câte pleoape
Fi-va nevoie
Pentru a umple
Abisul clepsidrei?

Cu ochii icoanei

Mă priveai
Cu ochii icoanei
Şi-mi făgăduiai nesfârşirea
Infintul,
Nemărginirea.

Mi-ai dat rost,
Înţeles,
Şi menire,
Neasemuită alcătuire.

Aerul meu
Cuprins e de Tine
Ca o fastuoasă
Lumină...