duminică, 27 februarie 2011

Jonglerul sau Starea de mireasmă a Poesiei

Alexandru Drăghici, “Jonglerul de dimineaţă”, Versuri, Cluj-Napoca, 2009

Motto:
Lumină, tu, mamă a mea!” Autorul-

Însăşi ideea de jongler presupune spectacol, arenă, scenă, cupolă, abilitate, dexteritate, echilibru, măiestrie. Sub cupola, de un azuriu nedefinit a Poeziei, Alexandru Drăghici ne prezintă un spectacol unic cu un personaj unic: Jonglerul de dimineaţă. De ce “de dimineaţă” şi nu seara, când au loc, îndeobşte, toate spectacolele? Pentru că autorul vrea să-l cunoaştem când n-a apucat încă să se machieze, să-şi îmbrace costumaţia de gală pentru spectacol, să-l vedem aşa cum e: în simplitatea expresivă a gesturilor şi cuvintelor genuine. Pe canavaua tot mai aglomerată (aş îndrăzni să zic – îmbâcsită de erori şi trivialităţi) a literaturii cotidiene, un poet înzestrat şi înveşmântat doar în lumina de sine, circulă “tot mai străin”, susţinut doar de “aripa îngerului” veghetor (soulguard) – care nu-l slăbeşte din privire până ce, “frica îmblânzită” e redusă la “albul asurzitor” al Clipei ce trebuie numaidecât trăită sub imboldul atât de cunoscut şi sub semnul iminenţei: “Carpe Diem”.

~Ioan Miclău: SĂ FACEM DIN POEZIE IUBIRE, CĂCI DE ACOLO SE TRAGE!

Articol aparut  ÎN PUBLICAŢIA AUSTRALIANĂ: SPIRIT ROMÂNESC Vineri, 13 mai 2009.

Desigur, cine va încerca a privi  ceva mai adânc acest subtitlu “Florile-s gânduri iar gândurile devin flori pe câmpia literară”, va sesiza izvorul inspirator folosit, deoarece, în  literatura română doar B.P.Haşdeu vorbea despre acea câmpie literară în care scriitorii şi poeţii erau  socotiţi asemenea florilor din câmpie, fiecare  având frumuseţea  culorii şi a  parfumului  ei, iar în final, peisajul unei arte adevărate.
Ioan Miclău
Greu a înţeles asta, până şi Titu Maiorescu  ministrul Culturii acelei vremi,  cum în acest peisaj coloristic  artele primesc strălucire şi armonie, robusteţe şi o perenitate mereu îmbogăţită.  Pe când,  acea ierarhizare de valori aducea o stare de  dispute între valorile noastre autentice precum Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri, dispute încorporate ulterior sistemului de critică literară pe întinsul mai multor decenii!
Revenind la scriitoarea şi poeta zilelor noastre Cezarina Adamescu, vreau să se observe, desigur cu deplină satisfacţie, apariţia unui fenomen literar şi de creaţie care din nou va da criticii literare româneşti ocazia a defini o autentică valoare, care  azi luminează ca o lumină  stelară  arealul culturii noastre româneşti.

„Scriu din dragoste de oameni” – O ambasadoare a sufletului românesc. Bijuterii din zestrea amintirilor.

Scriu din dragoste de oameni”
O ambasadoare a sufletului românesc. Bijuterii din zestrea amintirilor.

ELENA BUICĂ, LUMINIŞURI,carte în curs de apariţie
Tumult de lumină ieşită din adâncurile fiinţei. Bijuterii din zestrea amintirilor, toate acestea alcătuiesc noua carte a bravei românce Elena Buică, trăitoare în Canada care dovedeşte, cu fiecare nouă carte că România a rămas pentru ea, nu numai ţara natală, ţara de baştină, dar şi matricea spirituală din care, aşa cum se poate constata, nu s-a rupt niciodată.
Mărturisirile scriitoarei românce aflată în Canada, scrise acum, când se află aproape de înserarea fiinţei, au toate, o trăsătură comună: sunt cât se poate de reale şi sincere, bazate pe experienţa copleşitoare a unei vieţi pline de neprevăzut care a purtat-o pe meleaguri îndepărtate, dar care nu a constituit o piedică pentru şuvoiul năvalnic al amintirilor care au curs nestăvilit, în chip tulburător, parcă mai vii ca oricând, cu cât anii au trecut şi ea s-a statornicit la atâtea mii de kilometri depărtare. Dovadă că departele poate deveni aproape şi chiar rămâne în adânc de fiinţă.

sâmbătă, 26 februarie 2011

ALEASA TĂCERII

Rogu-vă,
nu mă strigaţi
şi nu-mi scrieţi!

Eu sunt aleasa tăcerii
marmuri şi gresii
mă pedepsesc cu murirea.
prin sângele meu
încă mai trec
    osii de sunete
dar nu mă chemaţi,
    o, nu,
nu mă strigaţi pe numele mic

eu am plecat de la mine
eu am plecat chiar din mine
doar sunt
    aleasa tăcerii
cea dintâi piatră
a unei piramide mute.

   
În mine locuieşte acum
o altă persoană
ademenitoare şi gureşă

joi, 24 februarie 2011

LOGODNĂ MISTICĂ

Ce mistică
logodna ta cu Lumina
logodna cea cristică
netrupească
şi (ne)firească
Logodna cerească…

Am dorinţa să aflu
Lumina
de unde survine fiinţa,
luminişul fiinţial
din cel primordial.

BOCETUL NEAMULUI

Neamul meu de peste Prut
Blând ca un surâs durut,
Neamul meu de peste ape
Mi l-am tras de ochi – aproape.
Neamul meu de peste cer
Îmi întinde lăicer,
Îmi întinde punte lină
Pe spinare de Lumină;
Pe spinări de curcubeu
Oropsitul, neamul meu.
Neamul – ca desprins din rama,
Neamul consâgean cu mama.

ACOPERIŞ PENTRU RUGĂ

Lipsiţi de orgolii şi vicii
Se scurg în derâdere anii
Şi cât de puţini sunt amicii,
Şi ce numeroşi sunt duşmanii.

Ia-mi, Doamne din suflet toţi spinii
Din inimă ia-mi întristarea
Şi pune-mi la loc iarăşi crinii
Şi pune-mi pe buze – iertarea…

Întoarce-ţi o clipă privirea
Şi-opreşte-mă, Doamne, din fugă
Să fiu pentru-ntreag-omenirea
Un ACOPERIŞ PENTRU RUGĂ.

Scrisoarea de acceptare in asociatia Scriitorilor de Limbă Română din Québec

Scriitoarei Cezarina Victoria Adamescu

Stimată  doamnă Cezarina Adamescu,

Ne face o deosebită plăcere de a vă aduce la cunoştinţă că în urma votului Comitetului Executiv, solicitarea dumneavoastră, de a deveni membru al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec, a fost acceptată.

Prezenţa dumneavoastră, având în vedere prestigiul literar pe care îl aveţi ca redactor, editor, scriitor, poet şi critic literar, ne onorează.

Cu stimă,

Adrian Erbiceanu                             Ionuţ Caragea

Preşedinte, ASLRQ Vicepreşedinte, ASLRQ

31.10.2010

Montréal, Canada

LUMINA CRUCII NEMURINDE

UN AUTOGRAF PE LUMINĂ

Semnat de Cezarina Adamescu


ENTROPIA NELINIŞTII


Măsura măsurării mele,
Tu se numeşte.
Tu – Cel ce eşti
peste toate
şi prin toate
şi întru toţi
şi totodată Cel ce este cu noi
ca să ne aducă
în Duh de adevăr
smerenia Naşterii de Sine
în Cuvânt
sau
Entropia Neliniştii…


MAI PRESUS DE FIINŢĂ


Cel pururi fiind
şi acelaşi fiind,
Cuvântul ieşit din tăcere
se nimiceşte pe sine în noi,
întro kenoză sublimă
pe care numai Lumina lăuntrică
îl poate din nou înălţa
Fiinţă mai presus de fiinţă….


SPAŢIUL ACESTEI TRĂIRI

-vignete  lirice-

*doar o selecţie*

Amirosind a pământ
frigul ultim
întârziindu-mi fiinţa
vulnerabilă, precum apa…

*

Dimineaţa
-stea vorbitoare-
tandru zigzag
risipindu-mă fără odihnă.


marți, 22 februarie 2011

ASLRQ anuntă faptul ca Cezarina Adamescu a devenit membru al asociatiei

Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Quebec

Buna ziua dragi colegi,

tin sa va anunt ca doamna Cezarina Adamescu, in urma votului Comitetului executiv, a devenit membru in ASLRQ.

Personal, am fost placut impresionat de calitatea scrierii si forta creatoare a poetului, criticului, scriitorului Cezarina Adamescu.

Membrii ASLRQ:

http://www.aslrq.ro/ASLRQ_fichiers/membri.htm

Pagina doamnei Adamescu:

http://www.aslrq.ro/ASLRQ_fichiers/membri_files/adamescu.htm

Toate cele bune,

Ionut Caragea
vicepresedinte si co-fondator al ASLRQ

Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec se adreseaza scriitoarei Cezarina Victoria AdamescuStimată  doamnă Cezarina Adamescu,

Ne face o deosebită plăcere de a vă aduce la cunoştinţă că în urma votului Comitetului Executiv, solicitarea dumneavoastră, de a deveni membru al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec, a fost acceptată.

Prezenţa dumneavoastră, având în vedere prestigiul literar pe care îl aveţi ca redactor, editor, scriitor, poet şi critic literar, ne onorează.

Cu stimă,

Adrian Erbiceanu                             Ionuţ Caragea

Preşedinte, ASLRQ Vicepreşedinte, ASLRQ

31.10.2010

Montréal, Canada

Certificat de membru ASRLQ

duminică, 20 februarie 2011

OMAGIU FRATELUI POET GRIGORE VIERU

18 IANUARIE 2011
LA DOI ANI DE LA PLECAREA POETULUI

„TAINA CARE MĂ APĂRĂ”
Sunt iarbă, nu pot fi mai mult”.
Al Universului tumult
Mă poate într-o zi strivi,
Iar cerul însuşi m-o jeli.
Românule, înfrânge-ţi teama:
Din ceruri mă jeleşte   m a m a.
Mă vor jeli adeseori
În zare, şiruri de cocori.
Pe soare, ploaie ori ninsoare,
Jeli-vor sălcii plângătoare.
Va şuiera amarnic vântul
Şi-n zori mă va jeli pământul.
Vor plânge pruncii şi soţia,
Mă va jeli şi Poezia.
Mă va boci încet, frumos,
I-am fost atât de credincios…
Ii port insigna pe sub haină.
Mă apără o sfântă taină.
Nu plângeţi, le voi spune-ncet
Şi nu-l întoarceţi pe Poet
Când a pornit spre steaua lui
Că-i steaua Eminescului.
Născut din glorie şi chin
E crugul versului divin;
E crugul versului ceresc
Născut din os de Eminesc.
Aprindeţi candele  de flori
Pe câmpuri răspândiţi culori,
Tămâie ardeţi în căţuie
Şi-apoi priviţi cum fumul suie.
Lumina şi mireasma bună,
Rămâne-va în carte – rună.
Iar sufletul ca de copil
Rămână-n carte  – un sigil.
DARURI
Doamne, sfânta lui nemoarte
A intrat demult în carte;
Sfânta lui temeinicie
A intrat în veşnicie.
Sfânta naştere a lui
Grâul a-nflorit pe grui.
Lucrul mânurilor sale
A umplut cu vârf pocale.
Rodul inimii curate
Se măsoară în carate.
Numai, Doamne, dorul lui
Este ca al nimănui.

Biografie

CEZARINA ADAMESCU
 
Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg, editor şi redactor on-line

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CUVÂNTULUI
 
S-a născut într-un târziu de toamnă, la 3 noiembrie 1951 în localitatea Galaţi, lângă malul fluviului, în mahalaua de pescari devenită mai târziu, Cartierul Mazepa.
Pitorescul acestei mahalale cu pescarii şi cu fiii acestora, tovarăşii de joacă, este transpus artistic, în anul 2006 în cartea „O gură de copilărie”, tipărită la Editura Arionda, Galaţi.

Impressum

Impressum (limba română)
 
Continutul ofertei de informaţie pe internet.
Editorul nu poate fi tras la raspundere pentru actualitatea informatiilor, corectitudinea, calitatea si integritatea textelor si imaginilor. Orice actiune de drept indreptata contra editorului, bazindu-se pe presupuse daune materiale sau morale de orice fel, prin folosirea informatiilor oferite este nula de drept, atat timp cat autorului nu i se poate imputa incorectitudine sau abuz cu intentie. Toate ofertele prezentate sint permanent valabile si fara obligativitate. Oferta publicata se poate modifica de care editor fara alta informare in prealabil.
Referinte si linkuri
Editorul nu este responsabil pentru continutul textelor linkate pe alte pagini  sau pentru referintele facute pe aceste pagini. Editorul ofera garantia ca la data inserarii acestui impressum pe paginile linkate nu se aflau texte cu caracter ilegal. Raspunderea juridica pentru modificari survenite intre timp pe alte pagini linkate nu se poate imputa editorului Newagero. Aceasta  masura se extinde si asupra  textelor inregistrate de terte persoane in carti de oaspeti, carti de forum si alte forumuri de discutii sau liste email inserate in aceste pagini.

Dreptul de copiere
Editorul declara ca nu foloseste decat materiale proprii sau primite pe adresa redactiei si nu incalca alte drepturi, prin folosirea de texte, grafice, materiale pentru sunet, materiale video sau mesaje. Orice copiere, duplicare sau uzul de materiale preluate de pe aceasta pagina este interzis. Dreptul  de aproba copierea materialelor prezentate aici apartine in totalitate editorului blog-ului cezara-adamescu.blogspot.com sau a detinatorilor de copy-right, care trebuie contactat(contactati) si informat in timp util. Orice preluare si difuzare ilicita de texte si alte materiale va fi urmarita juridic.


Valabilitatea de drept
Informatiile oferite aici sunt parte integrala a publicatiei pe internet pe care ati accesat-o. Continutul si validitatea informatiilor oferite sunt protejate juridic, excluzand posibile interpretari sau manipulari voite.

Posibilati de contactare:
E-mail: 
  • cezarina_adamescu@yahoo.com; 
  • cezarina.adamescu.contact@gmail.com